ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน

18 ต.ค. 2550
4:04:32 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ถึง 31 ต.ค.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัด เลือกพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.นักสถิติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรุงเทพมหานคร (2 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้รับปริญญาตรี ทางภูมิศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางอื่นที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสถิติของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองซึ่งผู้รับรองต้องไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือผู้จัดการ
 -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 -มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กรุงเทพมหานคร (2 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาและมนุษยสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และโปรแกรมอื่นด้วยการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่
 -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐกิจจังหวัด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 1 (เชียงใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 3 (อุดรธานี) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 4 (ขอนแก่น) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 6 (ชลบุรี) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 7 (ชัยนาท) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 9 (สงขลา) (6 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 -ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ตั้งหรือเป็นผู้ที่สามารถไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1, 3, 4, 6, 7, 9
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่
 -สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
 
 4.เจ้าหน้าที่สถิติ กลุ่มงานบริการ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 5 (นครราชสีมา) สำนักงานเศรษฐกิจการเขต 7 (ชัยนาท) (5 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ/หรือมีประสบการณ์ทางด้านจัดเก็บข้อมูลทางสถิติการเกษตร โดยมีใบรับรอง ซึ่งผู้รับรองต้องไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง หรือผู้จัดการ
 -ในกรณีผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานที่ สศข.5 และ 7 จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ตั้งหรือเป็นผู้ที่สามารถไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 และ 7
 -มีความรู้ในวิธีการและกระบวนการเก็บและจำแนกข้อมูลสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 -สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
 
 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 (ชลบุรี) (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ตั้งของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 หรือชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง จันทบุรี
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่
 -สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 3
 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถ.พหลโยธิน
 จตุจักร กรุงเทพฯ
 ตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ