ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

17 ต.ค. 2550
10:50:32 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ถึง 31 ตุลาคม นี้
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 คุณสมบัติ -  วุฒิปริญญาตรี  สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  คณิตศาสตร์และสถิติ  หรือ  เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
  -  อายุไม่เกิน  35  ปี
 ถ้ามี -  ประสบการณ์ด้านการสอน  MS  Office  หรือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาตรี  7,940  บาท    
 
 วิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
 
 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ชั้น 7    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่  16  -  31  ตุลาคม  2550  เวลา  8.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 0 2354 4466 ต่อ 142, 143  คุณปัทมา,             คุณจันฐิมา  e-mail : laokeng@most.go.th,  janthima@most.go.th
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จำนวน  1  รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ   จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมต้นฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ