ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

16 ต.ค. 2550
4:27:03 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ภูเก็ต รับครูช่วยสอน/ผู้ช่วย 70 อัตรา...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาแ ละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ศา สนา และวัฒนธรรม และครูอัตราจ้าง กรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้อง สอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สั งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ครูช่วยสอนภาษาไทย (5 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 2.ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 3.ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 4.ครูช่วยสอนศิลปศึกษา (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษาหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 5.ครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 6.ครูช่วยสอนวิทย์ - ทั่วไป (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ – ทั่วไป หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 7.ครูช่วยสอนวิทย์ - ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ – ฟิสิกส์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 8. ครูช่วยสอนวิทย์ – เคมี ( 2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ - เคมี หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 9.ครูช่วยสอนสังคมศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 10.ครูช่วยสอนแนะแนว (จิตวิทยา) (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาแนะแนว (จิตวิทยา) หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 11.ครูช่วยสอนพลศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 12.ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 13.ครูช่วยสอนอุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 -ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง/ครูช่วยสอนที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ผู้ผ่านการเลือกสรรให้บรรจุแต่งตั้งทำสัญญาจ้าง 1 ปี
 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2550)
 ครูอัตราจ้าง กรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 
 14.ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 15.ครูผู้ช่วย วิชาเอกพัฒนาชุมชน (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกพัฒนาชุมชน หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 16.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์- ชีววิทยา (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์- ชีววิทยา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 17.ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกพลศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 18.ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรี (4 อัตรา)
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกดนตรี หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 19.ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกนาฎศิลป์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 20.ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 21.ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย (5 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 22.ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 23.ครูผู้ช่วย วิชาเอกธุรกิจศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 24.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์ - ทั่วไป (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์ - ทั่วไป หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 25.ครูผู้ช่วย วิชาเอกบริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา วิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 26.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 27.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 28.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์ - ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์ - ฟิสิกส์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 29.ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 30.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีพิเศษ
 1.ดำรงตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ซึ่งจัดจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่น ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 และ
 2.ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งปฏิบัติการสอนในสังกัดโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต หรือโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) หรือโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และ
 3.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ และ
 4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และ
 5.ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ75 และต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ ก.ท. กำหนด และ
 6.ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว
 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2550)
 
 ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้นล่าง)