ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

13 ต.ค. 2550
12:35:56 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ  รับตำแหน่งธุรการ ถึง 19 ตุลาคมนี้
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ  มีควา มประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อจ้างเหมาให้มาปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
   1. รับ-ส่ง ลงทะเบียน  และจัดเก็บเอกสาร
   2. ร่างหนังสือโต้ตอบและพิมพ์เอกสาร
   3. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  และคอมพิวเตอร์
   4. จัดทำวาระการประชุม  จัดประชุม  และรายงานการประชุม
   5. ประสานกับกน่วยงานต่างๆ
   6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 คุณสมบัติ
 จบปริญญาตรีทุกสาขา
 
 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 7,935 บาท
 
 ผู้สนใจ  โปรดส่งจดหมายแ นะนำตัว  ผลงาน  หลักฐานการศึกษา  รูปถ่าย  มายังศูนย์ปฏิบัติก ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ  สถานสงเคราะห์เด็กห ญิงบ้านราชวิถี  อาคารชัยสมรภูมิ  ถนนราชเทวี  เขตราชเทวี  กรุ งเทพฯ 10400  หรือ e-mail : focal.trafficking@gmail.com โทร.0 2306 8628-9 ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 หรือติดต่อศูนย์ปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ  ด้วยตัวเองพร้อม หลักฐานการสมัคร  และสามารถเข้าไปดูได้ทีเว็บไซต์ www.humantra fficking.go.th