ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

6 ต.ค. 2550
7:39:27 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับหลายตำแหน่ง ถึง 10 ตุลาคมนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครบุคคลหลายตำแหน่ง
 
 ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์  1 อัตรา  
 
 อัตราเงินเดือน  7,800 บาท  + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง              
 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางเคมี  เคมีเทคนิค  ฟิสิกส์ ชีววิทยา  ชีวเคมี  จุลชีววิทยา  พฤกษศาสตร์  สัตววิทยา เภสัชศาสตร์   วิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางอื่นที่ กม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งนี้ได้
 
 2. มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
 
 
 ตำแหน่งที่ 2  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สัญญาจ้าง 3 ปี)  1  อัตรา
 
 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง            
 
 1.  เพศหญิง
 
 2.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา  พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
 
      สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
 3.  มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม word excel powerpoint
 4.  พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษได้คล่อง
 5.  มีความชำนาญ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย
 7.  ทำงานรวดเร็วและถูกต้อง
 
 
 
 ตำแหน่งที่ 3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน    6,820 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        
 
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างวิทยุ
 
 โทรคมนาคม
 
 
 
 ตำแหน่งที่ 4 ช่างไม้  1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 4,880 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 2,470 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  คุณวุฒิขั้นต่ำประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม  2550  ให้ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  อาคาร 4 ชั้น  9  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เลขที่  6  ถนนโยธี  เขตราชเทวี   กทม. 10400  โทร 02-6607717  และสามารถดูรายระเอียดเพิ่มได้ที่  www.dt.mahidol.ac.th  หัวข้อข่าวสมัครงาน