ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

8 ก.ค. 2549
5:52:21 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงาน ก.ส.ล. รับปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง
         สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน ้า(ก.ส.ล.) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้ อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกำก ับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และธุร กิจการซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย มีความต้องการรับสมัครบุคคล เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
           ตำแหน่งที่รับสมัคร:-
 1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำฝ่ายกฎหมาย
    - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
    - มีประสบการณ์ทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี (หากเป็นประสบการณ์ในด้านการร่างกฎระเบียบทางปกครอง ร่างสัญญาและการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยและสรุปความเห็น
    - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบและคดี
    - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือธุรกิจหลักทรัพย์ และมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีประสบการณ์ในการบริหารงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (สำหรับตำแหน่งผู้จัดการส่วน)
    - มีทักษะในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 3. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักเลขาธิการ
    - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
    - มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    - มีความสามารถในการบริหารเว็บไซต์ได้
    - สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบกิจการภายใน
    - เพศชายหรือหญิง
    - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 3 ปี
    - มีประสบการณ์ทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี (สำหรับตำแหน่งผู้จัดการส่วน)
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
           วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:-
 ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครงานhttp://www.aftc.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส  87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@aftc.or.th
 
  http://www.aftc.or.th/thai/home_t.php