ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

6 ก.ค. 2549
8:38:35 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สนง.พัฒนาอวกาศ รับปริญญาตรี-เอก 6 อัตรา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รั บสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          1. หัวหน้าฝ่ายนิติกร
 
          - อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 
          - เคยดำรงตำแหน่งนิติกร หรือมีประสบการณ์ในงานนิติกรรมหรือสัญญามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 (หลังจบการศึกษา)
 
          - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
          - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
          - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจาสื่อสารได้ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 
          - ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          2. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
          - อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี (หลังจบการศึกษา)
 
          - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจาสื่อสารได้ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ ตลอดจนเป็นผู้ไม่เปิดเผยความลับของสำนักงาน
 
          - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
          - ถ้ามีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐาน Competency จะ
 
 ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          3. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
          - อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
          - มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 5 ปี (หลังจบการศึกษา)
 
          - มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
          - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
          4. หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ
 
          - อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 
 ภูมิสารสนเทศ
 
          - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการการประชุม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หลังจบการศึกษา)
 
          - มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งอ่าน เขียน พูด และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 
          - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
          5. ผู้ตรวจสอบภายใน
 
          - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี มีประสบการณ์การทำงานหลังจบ
 
 การศึกษาด้านการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
          - มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
          - มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
          6. เจ้าหน้าที่บริหาร (วิเทศสัมพันธ์)
 
          - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
 
          - มีประสบการณ์หลังจบการศึกษาในการทำงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการการประชุม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
          - มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูด และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้
 
          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
          - มีความอดทนในการทำงาน มีจิตสำนึกในการให้บริการ และมีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย (ลับ) ไปได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6423-9 ต่อ 117 หรือ www.gistda.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป