ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

1 ก.ค. 2549
11:34:53 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ม.เกษมบัณฑิต รับคนมีความสามารถกว่า 35 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้
 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 1.1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ( วิศวกรรมขนส่ง ) จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - จบการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมขนส่ง
 - ความรู้ความสารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมขนส่งได้
 และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมขนส่ง
 
 1.2 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมแหล่งน้ำ) จำนวน 1 อัตรา    
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - จบการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 - ความรู้ความสารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาฯ
 
 1.3 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) จำนวน 1 อัตรา  
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - จบการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมปฐพี
 - ความรู้ความสารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาฯ
 
 1.4 ตำแหน่ง อาจารย์ประสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - จบการศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 - ประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ถ้ามี)
 - ความรู้ความสารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาฯ
 
 1.5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักคณบดี จำนวน 1 อัตรา  
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 - อนุปริญญา / ปวท. / ปวส.
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 0 - 2 ปี ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
 - ความรู้ความสามารถพิเศษ : สามารถพิมพ์งานได้เร็ว และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็น ,
 ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอก
 
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 2.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา          
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 - ปริญญาโท / ปริญญาเอก
 - ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านธุรกิจของคอมพิวเตอร์
 
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 
 4.1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง
 - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์
 
 4.2 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE
 มีความสามารถด้านการทำกิจกรรม
 - มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการ , มนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 4.3 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง
 - ปริญญาโท / ปริญญาตรี สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ / พาณิชนาวี
 - ความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE
 - มีความสามารถด้านการทำกิจกรรม
 
 5. คณะนิติศาสตร์
 
 5.1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา  
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์
 - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย**
 - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี
 
 5.2 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์
 - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี
 
 6. คณะศิลปศาสตร์    
     
 6.1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา                      
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 - ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ / ภาษาศาสตร์ / การสอนภาษาอังกฤษ
 - มีความสามารถด้านการสอน
 - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 7. ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 
 7.1 ตำแหน่ง Programmer จำนวน 2 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 - 3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 7.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 - 3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 8 . กองประชาสัมพันธ์  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา  
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟฟิก
 - ออกแบบงานกราฟฟิก / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตงานกราฟฟิกได้
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 9. กองวิเทศสัมพันธ์
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 - ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 - ประสบการณ์ด้านงานบริหาร อย่างน้อย 1 ปี
 - ความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office / Internet
 
 10. กองอาคารสถานที่  
             
 10.1 ตำแหน่ง หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ จำนวน 4 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย – หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 - ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างเทคนิคสถาปัตย์
 - ประสบการณ์ด้านบริหารงานอาคาร และควบคุมอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 
 10.2 ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา (ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ)
 คุณสมบัติ - หญิง อายุระหว่าง 18–35 ปี
 - อ่านออกเขียนได้
 - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 - มีที่พักบริเวณ ถนนพัฒนาการ , เขตสวนหลวง และบริเวณใกล้เคียง
 
 10.3 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 - มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 11. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ - ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 - จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานบัญชีได้ และโปรแกรม Ms Office
 
 สนใจติดต่อสำนักบุคลากร
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
 1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 0 - 2320 – 2777 ต่อ 1144 ,1160 Email : personnel@kbu.ac.th
 
 รายละเอียดหลักฐานการสมัคร
 เอกสารประกอบการสมัครงาน
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4.วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด