ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

1 ก.ค. 2549
2:53:17 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานผู้ช่วย
 รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานผู้ช่วย ประจำฝ่ายเลขานุการค ณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
   - ระยะเวลาการจ้าง 36 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549 – 31 กรกฎาคม 2552
   - ผู้สนใจโปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ภาษาอังกฤษ มาที่ chodechai@fpo.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 และหากผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้ารับ
 การสัมภาษณ์ต่อไป
   - ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-273-9020 ต่อ 3729, 3214 (ดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ์, นางสาวนวพร สุทธาชีพ)
 
  ตำแหน่ง/คุณสมบัติ
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ตลาดเงิน และ    ตลาดทุน ประจำฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
 - วุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร
 - ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร
 หรือตลาดเงินตลาดทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
   
  จำนวน1 ตำแหน่ง
 
   หน้าที่
 - ให้คำปรึกษาในการร่างแผนปฏิรูประบบการเงินไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิรูปธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระบบการเงินฐานราก รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และการพัฒนาตราสารทางการเงิน
 - ติดตามดูแลการจัดทำแผนปฏิรูประบบการเงินไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
 - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
 
 (ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 31 กรกฎาคม 2552)
 
  ค่าจ้าง/เดือน 120,000 บาท
 
  ตำแหน่ง/คุณสมบัติ
 2. พนักงานผู้ช่วย ประจำฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
 - วุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร
 - ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร
 หรือตลาดเงินตลาดทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
  จำนวน1 ตำแหน่ง
 
  หน้าที่
 - ดำเนินการร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน ดังต่อไปนี้
 - รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเงินประเภทต่างๆ และจัดทำแผนปฏิรูประบบการเงินไทย
 - แก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิรูประบบการเงินไทยที่คณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงินเห็นสมควร
 - จัดเตรียมเอกสารและรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
 - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
 
 (ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 31 กรกฎาคม 2552)
 
  ค่าจ้าง/เดือน 25,000 บาท