ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

1 ก.ค. 2549
2:23:28 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ราชทัณฑ์แจงวัน เวลา และสถานที่สอบ นักทัณฑวิทยา ชาย/หญิง 13,228 ราย
กรมราชทัณฑ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอ บแข่งขัน การสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3
 
          ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พร้อมกันทุกคนทั้งชายและหญิง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ราม 2) ดังนี้
 
          เวลา 09.00-11.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 
          เวลา 13.00-15.30 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
          สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองใบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้วไม่ต้องเข้าสอบ ภาค ก.ในครั้งนี้อีก
 
          สรุปรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 จำนวนทั้งสิ้น 13,228 ราย แยกตามตำแหน่งได้ ดังนี้
 
          1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) จำนวน 7,565 คน
 
          2. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่น ๆ) จำนวน 5,663 คน
 
          ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน และการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้สมัครและรับรองตนเองในใบสมัครสอบแข่งขันว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบแข่งขัน ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน หรือในกรณีที่เข้ารับการสอบแข่งขันไปแล้ว หรือเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันตั้งแต่ต้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2549
 
          สำหรับผู้ที่มีเครื่องหมาย * หน้าหมายเลขประจำตัวสอบ หมายถึง ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. และไม่ต้องเข้าสอบภาค ก. ในครั้งนี้อีก
 
          กรณีผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายหลังการปิดรับสมัครสอบแข่งขันสามารถนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มายื่นได้ในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ณ กองอำนวยการกลาง สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ราม2) ก่อนเวลา 08.00 น.
 
          ทั้งนี้ หลังจากวัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่มีการพิจารณารับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ในการสอบครั้งนี้อีก และหากไม่ได้เข้าสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันรายใดมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งไว้ในการกรอกข้อมูลการสมัครสอบ และไม่ได้นำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) หากไม่ได้เข้าสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และหากเข้าสอบภาค ก. ในครั้งนี้จะถือผลการสอบภาค ก. ในครั้งนี้เป็นเกณฑ์การตัดสิน
 
          สำหรับผู้ที่สมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ไว้แล้วแต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ภายหลังวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ไม่เกิน 5 วันทำการ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน
 
          กรมราชทัณฑ์จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในครั้งนี้
 
 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
 
          (ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
          1. ให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
 
          2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
 
          3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 45 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่กรมราชทัณฑ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
 
          (ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
          1. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือวิธีทดสอบอย่างอื่นก็ได้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้
 
 ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา
 
          2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
 
          2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
 
          - ผู้สมัครสอบแข่งขัน (ชาย) สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือกางเกง ลูกฟูก โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 
          - ผู้สมัครสอบแข่งขัน (หญิง) แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 
          "หากผู้เข้าสอบท่านใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมราชทัณฑ์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ "
 
       2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
 
          2.3 ต้องนำใบสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์จาก อินเตอร์เน็ต พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากมีเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่ครบถ้วน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นก็ได้ กรณีบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือใบเสร็จชำระเงินหาย จะต้องนำใบคำร้องแจ้งหายหรือสำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ผู้เข้าสอบแจ้งหายไปแสดงยังกองอำนวยการสอบก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อขอออกบัตรแทน
 
          2.4 การสอบข้อเขียน
 
          2.4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 45 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
 
          2.4.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบภาคเช้า หรือภาคบ่ายในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 
          2.4.3 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบกำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น
 
          2.4.4 ต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมราชทัณฑ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
 
          2.4.5 ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดให้จัดหาเองในข้อ 2.4.4 และที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาได้กำหนดให้นำเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
 
          2.4.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
 
          2.4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบภาคเช้า หรือภาคบ่ายในตารางสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 
          2.4.8 เขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบและให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
 
          2.4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 
          2.4.10 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
 
          2.4.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใดเมื่อส่งคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
 
          2.4.12 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
 
          2.4.13 เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
 
          2.4.14 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
 
          2.5 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้